Aracılık Sözleşmesi

kullanılmış bir gayrimenkulün satışı ile ilgili
 
 

- aşağıda „görevi veren“ olarak adlandırılacaktır -

ile

ECLESS S.B.T. İnş. Ltd. Şti.
Çeşmeli mah. Plaj cad. Liparis 3 Tatil Sitesi
I blok No.33-34 Erdemli/Mersin/Türkiye

- aşağıda „aracı“ olarak adlandırılacaktır -


aşağıdaki mülk satış sözleşmesi imzalanmıştır:

§ 1 Satılacak gayrimenkul

Sözleşmenin konusu aşağıda yazılı gayrimenkuldür:

Aşağıda, sözleşme konusu gayrimenkul olarak adlandırılacaktır.

The contract property is supposed to be sold together with the entire home furnishings (furniture, household items, electrical appliances, etc.).

See attached inventory list.

Sözleşme konusu gayrimenkul satılacak olup, mümkün olan en yüksek fiyat ancak en az

Asgari satış fiyatı

tutarında bir bedel elde edilmeye çalışılacaktır.

§ 2 Görev

Bu görev, tek iş emri olarak

tarihinden

Sözleşme başlangıcı +12 ay
tarihine kadar olmak üzere verilmiştir.
Görevi veren, sözleşme konusu gayrimenkul ile ilgili olarak başka aracıları devreye sokmayacaktır. Sözleşme, ay sonundan önce dört haftalık bir süre içerisinde yazılı olarak fesh edilmezse, her defasında üç ay daha uzayacaktır. Toplam süre maksimum on iki aydır. Uzatmanın devamı için sözleşmenin yazılı olarak yenilenmesi gerekmektedir.

§ 3 İşlem

Aracı, tek başına almış olduğu iş emrini gerekli hassasiyet ve özeni göstererek ve gayrimenkule uygun bir tanıtımla ele alacaktır.

§ 4 Belge ve bilgiler

(1) Görevi veren, yukarıda belirtilen gayrimenkulün tek maliki olduğunu teyit eder. Görevi veren ayrıca yukarıda belirtilen gayrimenkulün ipoteklerden, gayrimenkul rehin haklarından, vergilerden, harçlardan, borçlardan ve başka yükümlülüklerden ari olduğunu beyan eder.

(2) Görevi veren aracıya, iş emrinin yerine getirilmesi için gerekli olan tüm belgeleri bedelsiz olarak verecektir. Gerekli bilgileri, gayrimenkul ile ilgili önem teşkil eden değişiklikler dahil olmak üzere tam, doğru ve güncel şekilde verecektir.

§ 5 Komisyon

(1) Komisyon, satış sözleşmesinin akdedilmesiyle birlikte hak edilmiş olacak ve ödenecektir. Bu sözleşme, gayrimenkulün bir hayat arkadaşı, akraba veya aile üyesi tarafından satın alınması halinde ve ya görüşmelerin bir şirket, iş ortağı veya ticari imtiyaz veren biri adına yapılması halinde de geçerlidir. 

(2) Görevi veren aracıya satış bedelinin

§ 6 Masraf tazmini

Tanıtım, ilan, sunum, posta ücreti, fotokopi vs. ile ilgili tüm masrafları aracı karşılayacaktır.

Aynısı, aracılık hizmetlerinin bu sözleşme vadesi içerisinde başarısız olması halinde de geçerlidir.

§ 7 Katma değer vergisi

Ödenecek olan komisyonda, şu anda % 18 olan, ilgili geçerli kanuni katma değer vergisi dahildir.

§ 8 Tazminat

(1) Görevi veren, bu anlaşmanın aksine başka bir aracıyı devreye sokar ise, o zaman aracıya yapılan harcamaları gerçek miktarı kadar tazmin edecektir. Bundan başka aracı, bu sözleşmenin 5. maddesine göre, kararlaştırılmış olan komisyon tutarı kadar tazminat talebinde bulunabilir.

(2) Başka sözleşme ihlallerinin olması halinde aracı, tanıtım, ilan, sunum, posta ücreti, fotokopi vs. ile ilgili yapmış olduğu harcamaları gerçek miktarı kadar, ancak en fazla 250,00 EURO, geri alacaktır. Görevi verenin, daha az bir zararın meydana gelmiş olduğunu ispat etme hakkı saklıdır.

§ 9 Yazılı şekil

Bu sözleşmenin iptali, sözleşmede yapılacak değişiklikler ve eklemeler için yazılı şekil gerekmektedir. Sözlü anlaşmalar, yazılı şekil hakkındakiler dahil olmak üzere, geçersizdir.

§ 10 Ciddi zarar kuralı

Bu sözleşmedeki hükümlerden birinin geçersiz olması veya olacak olması halinde bundan diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir.

§ 11 Yetkili mahkeme

Bu sözleşmeden doğan ihtilaflar için yetkili mahkeme, şayet bununla ilgili bir anlaşmaya kanunen müsaade edilmiş olması halinde, ECLESS S.B.T. İnş. Ltd. Şti. şirketinin merkezidir.


Bu sözleşmeden iki nüsha düzenlenmiştir.